Konferenca e Parë Ndërkombëtare e Autizmit në Kosovë

Konferenca e Parë e Autizmit

Misioni

Qëllimi kryesorë I konferencës është që të ngris vetëdijen mbi Autizmin në Republikën e Kosovës.

Temat të cilat do të trajtohen në Konferencë do të spjegojnë sfidad që femijët e prekur me autizëm përjetojnë dhe zgjidhjet që janë shumë relevante në ditët e sotme kudo në botë. Konferenca do të flas mbi metodat multidiciplinare për fëmijët e prekur me ASD.

Pjesa e parë e konferencës do të trajtojë aspektin mjekësor kurse pjesa e dytë do trajtojë sjelljen. Profesionistëve, prindërve, doktorrëve, edukatorëve special do të u prezantohen sëmundjet mjeksore në Spektrin e Çrregullimeve të Autizmit. Rendësinë e ushqimit për sistemin imunitar dhe Autizmin, Nagalase dhe GcMAF në terapinë e kancerit, Autizëmi dhe disa sëmundje tjera që shqetësojnë sistemin imunitarë. Terapia me Oksizgjen të shtuar në Spektrin e Çrregullimeve të Autizmit. Një trajtim gjithëpërfshirës tek metodat terapeutike për ta optimizuar potencialin tek  fëmijët me PDD, ABA Terapi dhe në fund ne do të shpjegojmë se si fëmijët me ASD mund të involvohen në sport, dhe të kalojnë mirë duke u marrë me sporte si gjithë fëmijet me zhvillim tipik.

Kush duhet të marrë pjesë:

Prindërit, Studentët,  Logoped, Psikolog, Punetorë shëndetsor, Personel i ndërhyrjes së hershme dhe të gjithë ata që janë të interesuar në çrregullimet e spektrit të autizmit.

Tarifat e Regjistrimit:

Studentet dhe prinderit e femijeve qe trajtohen ne Kolegjin Heimerer:

Gjate gjithë kohës: 40 euro

Të tjerët:

Aplikimi i hershëm (deri më 25 tetor) 45 euro
Aplikimi i rregullt (26 tetor - 14 nëntor ) 50 euro

Regjistrimi përfshin hyrjen në ceremoninë hapëse të konferencës, sesionet dy-ditore, kafe gjatë pushimit, qasje në internet në të gjitha materialet e sesioneve të konferencës dhe në fund të konferencës përveq njohurive që do të përfitoni ju do të pajiseni edhe me një certifikate ndërkombëtare.

Kërkesat per anulim të regjistrimit të pranuara para 25 tetor 2018 do të përpunohen pa dënim. Kërkesat për anulimin e regjistrimit të pranuara pas datës 26 tetor 2018 do të përpunohen me minus 15.00 EUR dënim. Nëse dëshironi të flisni me një person rreth regjistrimit të konferencës, mund të kontaktoni personelin tonë nga e hëna deri të premten nga ora 9:00 - 17:00, mund të telefononi në numrin 00383 (0) 49 947 611 dhe / ose 00383 (0) 49 947 334 ose në email autism.conference@kolegji-heimerer.eu.

Hapësira është e kufizuar, regjistrohuni sa më shpejt!

Na ndiqni në rrjetet tona sociale dhe ueb faqen zyrtare për më shumë informacion mbi sesionet dhe folësit kryesor – shihemi së shpejti!


Deklaroj se informatat që i kam shënuar në këtë aplikacion janë të plota dhe të sakta. Pranoj që dokumentet përcjellëse për aplikim të bëhen pronë e Universitetit dhe se nuk mund të më kthehen para diplomimit. Me firmosje të aplkacionit pajtohem t’i respektoj rregullat dhe procedurat e “Kolegji Heimerer”. Diskrecioni i të dhënave personale ruhet sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave. #kolegjiheimerer

 
* indicates required
Student, Logoped, Psikolog, Infermier, etj...
Ku studioni ose ku punoni ? / Your Study or Work place name?
Email Marketing Powered by Mailchimp